Loading...

Registervård

Ett register är aldrig nyare än sin senaste uppdatering.
Vi hjälper dig att nå dina kunder där de befinner sig nu.

Aktuella register – riktiga kunder

Med ett uppdaterat register ser du till att just din utvalda målgrupp nås av ditt budskap.
Du sparar både tid och resurser samtidigt som din kampanj blir mer slagkraftig.

Med ett uppdaterat register minskar du risken att avflyttade eller avlidna kvarstår i listan,
men också att dubbletter sorteras ut och att felaktiga adresser tas bort.

Låt oss uppdatera adressregistret till din målgrupp.

Personnummersättning

Att personnummersätta sitt kundregister är ett enkelt sätt att kunna göra åldersanalyser och också en grundförutsättning för att löpande underhålla sitt register med hjälp av uppdateringar. På så sätt är kundregistret alltid aktuellt. Då ges förutsättning att kunna bearbeta sin kundmarknad med åldersanpassade riktade erbjudanden. Vill du göra fördjupande analyser är personnumret en viktig faktor, för att inte säga nödvändig.

Uppdatering

Med ett personnummersatt kundregister kan du se till att det alltid är aktuellt.
Tillsammans med dig väljer vi med vilken periodicitet som vi skall uppdatera ditt register, allt ifrån daglig till årlig uppdatering. Valet styrs av hur ofta du bearbetar dina kunder.
En mycket viktig anledning till att uppdatera sitt register är att sortera ut adresser till personer som inte längre är i livet, eller ändra adresser till de som flyttat eller bytt namn.

Medlem i Swedma