Loading...

Ett genomtänkt adressval är ett bra adressval!

Oavsett om du vill kontakta din blivande kund brevledes eller via telefon kan vi hjälpa dig att hitta rätt adress. Vi är partner eller återförsäljare för alla stora registerdatabaser.

Målgruppsanalyser

Om du vill få en bra bild över hur dina befintliga kunder ser ut och hur du kan skaffa nya, hjälper vi dig med analyser av enklare eller mer omfattande karaktär.
Analysen ger resultat redan när du skrapar på ytan men blir naturligtvis säkrare ju mer avancerad metod som används. Med analysen i handen kan du lättare träffa rätt i din bearbetning av marknaden. Fördelen är att du sett över tid bearbetar marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Konsumentadresser

Oavsett om du vill göra ett utskick eller bearbeta dina blivande kunder via telefon, får du hos oss tillgång till samtliga stora databaser som hanterar konsumentadresser.
Adressdatabaser som exempelvis SPAR och MIA.
Som alltid är det viktigt att kunna bearbeta sina blivande kunder på ett effektivt sätt, och därför har vi utvecklat en unik metod för att matcha bort dina befintliga kunder från ett adressurval.
Det gör arbetet lättare när du vet om mottagaren är en blivande eller en befintlig kund.

Företagsadresser

Vill du nå dina kunder via deras adress eller vill du hellre ringa dem? Hos oss får du tillgång till samtliga stora databaser som hanterar företagsadresser.
Vi är partners eller återförsäljare för ett stort antal databaser och väljer alltid den mest lämpade databasen för just din bearbetning.

Medlem i Swedma