Loading...

EN VÄL VALD PRODUKTION FÖR JUST DIN KAMPANJ ÄR EN BRA PRODUKTION
Du får genom vår erfarenhet tillgång till de tryckerier som passar just det du vill åstadkomma med din kampanj. Lika viktigt är valet av distributör och hur efteranalysen skall se ut.

 

Tryck/Print

Vi har idag samarbete med flera små, medelstora och stora tryckerier, allt för att kunna ta hand om hela din kampanj. Vi väljer det tryckeri som passar bäst för din kampanj. Ibland är det mest effektivt att producera dina trycksaker i offset och ibland är det 4-färgsprintning som passar bäst.
Det är alltid en fråga om kvalité och kostnadseffektivitet.

Kuvertering

Såväl maskinell som manuell kuvertering med tillhörande efterbehandling, alternativt inplastning av ditt utskick, hanterar vi i egen regi eller via någon av de distributionsföretag som vi samarbetar med.

Svarshantering/Uppföljning

Att följa upp den kampanj som du nyss genomfört hjälper dig att planera nästa aktivitet mot marknaden. Analysen talar om för dig om du uppnått det resultat du förväntat dig eller om du skall ändra dina förutsättningar för nästa kampanj.
Begreppet ROI, Return Of Investment, är en viktig del i marknadsföringen.

Medlem i Swedma